The Club Maker
The Club Maker er en digital installation som skal gøre det nemmere at danne, forstørre grupper, samt søge medlemsskab i grupperne der er på DOKK1. Det går ud på at man laver opslag i photoboothen på ipad skærmen, som bliver vist på storskærmen, hvor man søger efter medlemmer til ens gruppe. På skærmen kan man også søge om medlemsskab ved grupperne. I User Interfacet er informations flowet er gennemtænkt på en måde, så skridtene er få og informationen man skal aflevere er få og beskyttet. Da projektet var tidsbegrænset, brugte vi Service Safari, for at observere kulturen på Dokk1. Service Safari er et udtryk for en overfladisk og tidsbegrænset observation. Vi valgte at placere os forskellige steder på Dokk1, for at observere folks opførsel og spørge dem om deres grund til at være på Dokk1, og hvad de mente om bygningen.